Правила за поверителност

за потребители на електронния магазин „Грижа за краката“

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Правилата за защита на лични данни на АЦИДРА ООД се отнасят за използването, съхранението и защитата на личната информация на потребителите на интернет сайта www.zakrakata.com, предоставяна при посещение на магазина и във връзка с доставката на закупуваните продукти. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

Всеки потребител трябва да прочете внимателно настоящите Правила, преди да използва услугите на електронния ни магазин, тъй като:

  • С всяко посещение на сайта и при всяка поръчка в електронния ни магазин Вие се съгласявате с Правилата и изрично потвърждавате, че ги приемате.
  • Предоставянето на лични данни е доброволно. Без тях обаче е невъзможно да Ви предоставяме информацията, която търсите, или да осъществим доставката на заявения от Вас продукт.
  • В определени случаи, като налично друго правно основание, например с цел спазване на законови задължения на Администратора, необходимост за изпълнение на договор и други, Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо

Контролен орган по отношение на защита на лични данни е Комисията за защита на личните данни.

II. ПОНЯТИЯ

ДРУЖЕСТВО или АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е АЦИДРА ООД, ЕИК 123668020, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 72.

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват (т.е. потребителите на www.zakrakata.com).

ИНТЕРНЕТ САЙТ: Електронен магазин, собственост на Дружеството, в който то предоставя информация за налични в магазина продукти, с които търгува и дава възможност за закупуването им чрез него  (т.е. www.zakrakata.com).

III. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Субекти на лични данни, категории обработвани данни, цел на обработването, и срокове на съхранение

В зависимост от използването на интернет сайта и предоставяните от нас услуги, субектите на лични данни попадат в различни категории. Личните им данни се обработват в отделни регистри, а самото обработване включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други. Един и същ субект може да попадне в повече от една категория.

Посетители

Посетителите са лица, които зареждат, независимо по какъв начин, страница от интернет сайта в уеб браузъра си.

• Категории обработвани данни: данни, извличани от браузъра Ви, за да използваме инструменти за анализ, включително сайтът, от който идвате, използваните търсещи машини и ключови думи, разглеждани страници; IP адрес, тип и език на използвания браузър или устройства, данни за местоположение, брой посещения.

• Цели: анализ на посещаемостта на сайта, кои секции представляват най-голям интерес за посетителите с цел да подобрим съдържанието и да направим интернет магазина по-добър и по-удобен за ползване от потребителите. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице.

• Срок за съхранение: до изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването й), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

• Правно основание: съгласие с известието за използване на „бисквитки“.

Абонати за получаване на известия и бюлетина ни

Абонатите са лица, записали се за получаване на електронния ни бюлетин, съдържащ различна информация за сайта, актуални новини и други. Електронният бюлетин се изпраща директно от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.

• Категории обработвани данни: имена, адреси на електронна поща, информация за използвания браузър или устройство.

• Цели: осигуряване на възможност за получаване от абоната на информация от сайта, актуални новини, търговски предложения и други.

• Срок за съхранение: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.

• Правно основание: съгласие за включване в списък с получатели (абониране за електронен бюлетин).

Регистрирани потребители

Регистрираните потребители са всички посетители, които са направили своя регистрация чрез въвеждане на имейл адрес (и/или потребителско име) и парола, с което създават свой профил, чрез който могат да правят поръчки.

• Категории обработвани данни: основни задължителни данни: име, имейл адрес, адрес за доставка, телефонен номер, информация за извършени покупки; незадължителни данни: пол (обръщение), възраст; други данни: информация за използвания браузър/устройство, IP адреси.

• Цели: осигуряване на възможност потребителят да регистрира свой профил, даващ възможност за пазаруване от електронния магазин чрез сключване на договори от разстояние за извършване на покупки, поддържане на потребителски профил и др.

 • Срок за съхранение: 2 години след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора, ако има направени покупки или заявки; ако няма такива – след закриване на профила, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.

• Правно основание: съгласие с Общите условия при регистриране на профила.

Купувачи

Купувачи са всички посетители и/или регистрирани потребители, които сключват договор за покупко-продажба с цел закупуване от разстояние на определена стока или определени стоки, предлагани от Дружеството.

• Категории обработвани данни: име, имейл адрес, адрес за доставка, телефонен номер, номер на банкова сметка (при избор на плащане по банков път), ЕГН и адрес за фактуриране (при искане за издаване на фактура), информация за извършени покупки; информация за използвания браузър/устройство, IP адреси.

• Цели на обработването: осигуряване на възможност за извършване на покупки в електронния магазин чрез сключване на договори от разстояние с продавача и доставка на заявените продукти.

• Срок за съхранение: 10 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.

• Правно основание за обработването: изпълнение на договор от разстояние с продавача (Дружеството).

2. Вашите права

Ако обработваме Ваши лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път на електронен адрес sales@zakrakata.com, или чрез страницата на раздела Свържете се с нас.

• Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват личните Ви данни и на достъп до тях.

• Право на промяна на личните Ви данни: Ако откриете, че личните Ви данни, които обработваме, са неточни, имате право да изискате да ги коригираме.

• Право на изтриване на личните Ви данни (правото „да бъдете забравени“): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е въз основа на съгласието Ви) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.

• Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните си данни или сте възразили срещу законната ни цел за обработване на личните Ви данни, имате право да поискате ограничаване на обработването на лични Ви данни, докато не бъде намерено решение.

• Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в законния ни интерес да обработваме личните Ви данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

• Право на преносимост на данните Ви: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на договорните ни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

• Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на личните Ви данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни или в съда.

3. Предоставяне на лични данни към трети лица

Дружеството не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

a. Ограничена информация, необходима за доставка на закупената стока, на търговски партньори и куриерска фирма, избрана от купувача на основание на сключения с Дружеството договор.

б. Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни.

в. Ако потребител купувач е извършил плащане и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данните на потребителя купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

4. Сигурност на данните

Дружеството е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно изгубване, унищожаване или промяна. Πpeдocтaвямe дocтъп дo личнитe Bи дaнни eдинcтвeнo нa тeзи cлyжитeли и пapтньopи, ĸoитo имaт служебна нyждa дa пoлзвaт тaĸивa дaнни. Te ca инcтpyĸтиpaни дa oбpaбoтвaт личнитe Bи дaнни cпopeд нaшитe yĸaзaния и дa cпaзвaт пpaвилaтa зa поверителност.

Имaмe пpoцeдypa зa cпpaвянe пpи cъмнeниe зa изтичaнe нa инфopмaция нa личнитe Bи дaнни и щe Bи yвeдoмим, ĸaĸтo и cъoтвeтнитe peгyлaтopи, oтнocнo пoдoбeн тип нapyшeния при необходимост.

5. Данни на непълнолетни лица

Предоставяните от електронния магазин услуги са предназначени за лица, навършили 18 години.

Ако Вие сте непълнолетно лице, нямате плаво да използвате услугите ни, без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. При използване на електронния магазин без такова разрешение, деянието Ви се счита за укриване на важна информация от Дружеството и подвеждането му. В такъв случай Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждащо деяние. В същото време, като администратор на данни, ние не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

6. IP адреси

Дружеството съхранява IP адреси на субекти на данни единствено за да oкаже адекватно съдействие на потребителите при различни обстоятелства, например забравени профили, дублирани регистрации, неоткрити покупки, справки за статуса на поръчки и други. IP адреси се съхраняват в продължение на до 1 година. IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен описаните изключения в Раздел III, чл.3, б) и в).

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Повече информация за начина на работа на електронния магазин можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта, от които настоящите Правила са неизменна част.

2. Всички евентуални бъдещи промени в настоящите Правила ще бъдат публикувани на тази страница.


Бюлетин

Каталог BERKEMANN 2024/2025

За поръчки по каталога, моля,

свържете се с нас..

Каталог ARA Пролет - Лято 2024

За поръчки по каталога, моля,

свържете се с нас..

Каталог LEGERO, SUPERFIT Пролет - Лято 2024

За поръчки по каталога, моля,

свържете се с нас..

За да се свържете с нас

за въпроси и поръчки по телефона:

Телефон:Тел./факс: 042 602262 Мобилни: 0879 677076; 0878109990

PayPal